CANTO BARROCO

Profesor Cristina Miatello

Programa:

L’opera italiana tra Sei e Settecento a Venezia e Napoli.

Nivel de estudio: Medio y avanzado.

Nivel de preparación: Dos o tres obras del programa previsto.

Material necesario: Atriles.

Máximo número de alumnos: 10.